keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

Ihmiskunnan kaksi tärkeintä haastetta


Alla vaatimaton mielipiteeni maailman tilasta ja sen korjaamisesta.

Maailmassa on tasan kaksi asiaa, joihin kaikki poliittinen ponnistelu normaalin käynnissä olevan asioidenhoidon takana ja jopa niiden kustannuksella tulisi keskittää:

1. Maailman tuhoamisen ja saastuttamisen lopettaminen, johon kuuluu ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu. Emme voi vaikuttaa kaikkeen luonnossa tapahtuvaan muutokseen, mutta voimme vaikuttaa siihen osaan, jossa ihmisellä on keskeinen rooli. Tästä olemme puhuneet ja kuulleet paljon.

2. Väestöräjähdys, johon liittyy etenkin kysymys Afrikasta ja Intiasta. Väestöräjähdyksen hillitsemisen tulisi olla maailmanlaajuinen operaatio, joka on aivan yhtä kiireinen kuin ilmastonmuutoksen torjunta. Tämä operaatio liittyy paikallisuuden arvon ja paikallisen vastuun korostamiseen sekä rauhantyöhön. Väestöräjähdyksen syyt ovat pääasiassa ihmisten tietämättömyys maailman tilasta ja huono koulutus. Kaikkein kriittisimmillä väestöräjähdyksen aluilla yhteiskunnat ovat erittäin heikosti organisoituneita silloinkin kun niillä on runsaita luonnonrikkauksia ja mahdollisuuksia oman väestönsä ja jopa lähialueiden ihmisten elättämiseen (Kongon demokraattinen tasavalta, Nigeria).

Meidän Suomessa, EU:ssa ja kaikkialla maailmassa tulisi siirtää muiden asioiden ajaminen toissijaiseksi ja keskittyä yhdessä näiden kahden toisiaan ruokkivan uhkakuvan pysäyttämiseen. Kaikilla puolueilla olisi annettavaa tässä toiminnassa. Näiden ongelmien ratkaisussa, jos missä, on kyse ihmisarvon ja koko elonkehän suojelemisesta.

Mielestäni pitäisi syntyä vakaa yhteisymmärrys näistä kahdesta pääkohdasta:

1. Ilmastonmuutoksen ja maailman saastuttamisen globaali lopettaminen. Tämä tarkoittaa kulutuksen radikaalia vähentämistä, puhtaan energian tuottamista ja ympäristön likaamisen voimakasta sanktioimista niin kehittyneissä kuin kehittymättömissä maissa sekä uusiin puhdistus- ja ennallistamisteknologioihin ja ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavaan ruoantuotantoon panostamista.

Likaamisen ehkäisyyn kuuluu myös erittäin voimakas lento- ja laivaliikenteen verottaminen - turhalle ilmakehän ja merien turmelulle sekä massaturismille on tultava loppu. Ilmastonmuutos on kiertoilmaus sille, että elämäntapamme niin kehittyneissä kuin kehittymättömissä yhteiskunnissa tuhoaa planeetan monimuotoisuutta ja lajistoa.

2. Väestönkasvun pakollinen rajoittaminen kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tarkoitan tällä kehitysavun ehdotonta sitomista väestönkasvun voimakkaaseen rajoittamiseen, koulutusta ja yhteiskuntien toimivuuden takaamista. Keinoihin täytyy kuulua ehkäisy, terveyskasvatus ja jopa sterilisaatio, kun kestävä lapsiluku on tullut täyteen.

Väestönsiirtymien voimakas rajoittaminen on yhtä lailla tärkeää. Ihmisten liikkuvuutta tulee rajoittaa kansainvälisillä sopimuksilla niin paljon kuin mahdollista. Se edellyttää rauhantyötä kriisialueilla, jopa rauhaanpakottamista - siihen maailman valtioilla on jo nyt riittävät sotilaalliset ja humanitaariset resurssit. Väestönsiirtymien rajoittaminen edellyttää myös kehittymättömien yhteiskuntien rakentamista ja kouluttamista - tämä ei onnistu sodan maailmassa eikä maailmassa, jossa kehittymättömien maiden ja katastrofimaiden sivistyneimmät ja yhteiskuntien korjaamisen mahdollistavat väestönosat siirtyvät kehittyneisiin maihin ja sitä tuetaan erilaisin poliittisin mekanismein ja sosiaalisin houkuttimin. Väestönsiirtymien rajoittaminen edellyttää yhtä lailla massiivisia mutta kontrolloituja tulonsiirtoja kehittyville valtioille.

Liikkuvuuden rajoittaminen tarkoittaa globalismin ideaan kuuluvan vapaan liikkuvuuden rajoittamista. Ihmiskunta ei tee mitään liikkuvuudellaan, jos sen seurauksena on ympäristökatastrofit ja pilattu maapallo. Asia koskee myös länsimaisten ja muiden hyvinvoivien ihmisten subjektiivista elämysliikkumista eli turismia. Tämä voitaisiin ulottaa myös turhaan ympäristöä kuormittavaan viihdetarjontaan, kuten musiikkiin ja urheiluun.

Liikkuminen tulisi toistaiseksi rajoittaa vain välttämättömimpiin yhteiskuntien ylläpitämiseen liittyviin seikkoihin, kuten energian ja raaka-aineiden siirtämiseen, tieteeseen ja muuhun yhteiskuntia rakentaviin toimiin, kuten strategiseen kaupankäyntiin, jolla ei ole suuria negatiivisia ilmastovaikutuksia.


*

Ellei näistä kahdesta asiasta päästä maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen, on planeetallamme tai oikeammin ihmiskunnalla suhteellisen lyhyt ja verinen taival edessään. Yhteistyön on oltava niin valtioiden sisäistä kuin valtioiden välistä. Kaikkien vastuullisten puolueiden ja kaikkien ihmisten tulisi asettaa nämä kaksi asiaa muiden edelle ja vaatia niitä omilla alueillaan.

Mikäli tällaiset asiat eivät kiinnosta ihmisiä, ei paljonkaan toivoa ole jäljellä. Toisaalta sata vuotta tällaista kuuria, ja voimme sanoa, että yritimme tehdä jotain asioiden eteen.


*


Ymmärrätte varmasti, miksi en ole innostunut kovinkaan monen suomalaisen puolueen kokonaispolitiikasta.

Niin, syy on juuri siinä, että ne jouduttavat planeetan tuhoa hölmöine ja sisäisesti ristiriitaisine ohjelmineen samalla kun luovat ihmisille illuusiota vastuun kantamisesta ja hyvyydestä.


*


Kaksi esimerkkiä siitä, missä suomalaiset puolueet onnistuvat ja missä ne epäonnistuvat.

Perussuomalaiset osuvat planeetan monimuotoisuuden säilymisen kannalta oikeaan pyrkiessään rajoittamaan maahanmuuttoa, etenkin humanitaarista ja sosiaalista maahanmuuttoa, jotka edesauttavat niin lähtömaiden rapautumista kuin vastaanottajamaiden yhteiskuntien ja luontoympäristöjen rasittumista. He eivät kuitenkaan tahdo panostaa globaaliin vastuunkantoon eli kehitysyhteistyöhön, joka olisi ehdottoman tärkeää väestösiirtymien pysäyttämisessä. Samoin he eivät näe kotimaan luontoarvoja kyllin painavasti: emme tee mitään isänmaalla, jonka luonto on pilattu.

Vihreät kannattavat aivan oikein luonnon suojelemista ja koulutuksen merkitystä. Heidän luonnonsuojeluarvoillaan ei ole juurikaan merkitystä, koska he kannattavat voimakkaasti globalisaatiota vapaan liikkuvuuden ja liki rajoittamattoman maahanmuuton merkityksessä. Ajatus satojen miljoonien, jopa miljardin ihmisen siirtämisestä pohjoiselle pallonpuoliskolle ja samanaikainen piittaamattomuus radikaalista väestöräjähdyksen ja väestösiirtymien ehkäisystä kumoaa moninkertaisesti ympäristön arvostamisen. Vihreiden harjoittama politiikka on käytännössä monella tasolla itsensä kumoava mahdottomuuskuvio. Kun siihen kuuluu liki kaikessa lisäksi ajatus lähinnä länsimaiden yksinomaisesta vastuusta, on se myös erittäin epämotivoivaa ja epärehellistä politiikkaa - en ole nähnyt heiltä ehdotuksia esimerkiksi kehittyvien maiden ympäristörikosten sanktioinnista.


*

Suomi voisi olla niin koulutuksen kuin puhtaan teknologian innovoija ja viejä. Meillä on iso rooli maailmanrauhan rakentamisessa, kunhan emme pilaa sitä kulutuksella ja ideologisella haihattelulla, joka häiritsee näennäisestä vapaudesta ja avarakatseisuudesta huolimatta planeettamme luonnon ja kulttuurien monimuotoisuutta.


*

Oma näkemykseni on, että kaikkien maiden väestökehitys tulisi olla laskeva, myös Suomen.

Maailman väkiluvun pudottaminen vähintään puoleen nykyisestä ja väkimäärän pitäminen siinä olisi ihanteellinen tavoite tulevaisuuden ihmiskunnan kannalta.

Myös luonto kiittäisi, joskin saisimme tehdä ruoantuotannon ja päästövähennysten sekä roskaamisen rajoittamisen ihmetekoja, jotta esimerkiksi merien elpyminen pääsisi käyntiin.


*

Tätä kirjoitusta saa jakaa vapaasti. Jos joku poliittisesti aktiivinen ihminen tahtoo napata tästä elementtejä omaan kampanjaansa, niin siitä vaan.


27 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Mielestäni tämä on hyvä tiivistys. - Mutta miten se voisi tulla ihmisten luettavaksi muuta kuin tällaisena blogikirjoituksena? Ehkä et muuta foorumia tahdokaan. Joudut harkitsemaan itse. Voisiko sen lähettää Hesarille julkaistavaksi?

On selvää, että nyt ja lähivuosina voimakentät nousevat. - Jos on jotakin mieltä niin saa kohdata vastavoiman.

Sillä tasolla millä voin toimia teen kirjoittajana omat ratkaisuni ja olen tehnyt ja olen joutunut seurausten eteen.

Käy niinkin, että mielipidekirjoitukseen ei vastatakaan toisella mielipidekirjoituksella vaan etsitään toisia keinoja.

No, olkoon edellä kirjoittamani kuitenkin summaten merkkinä siitä, että arvostan kirjoituksesi tasokkuutta.

Jari Ranta.

Vesa Haapala kirjoitti...

Kiitos, Jari, sinä olet auttanut paljon siinä, että tämä ajatus on syntynyt ja muotoutunut. Harkitsen mielipiteen lähettämistä jonnekin kunhan hieman muotoilen sitä paremmaksi.

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä tiivistyksen onnistumisesta. Tuossa se on. Taidanpa jopa tulostaa paperille.

Ilmastonmuutos on kuten Vesa toteaa, osin ihmisen, osin luonnon omien järjestelmien tuottamaa ja me todella voimme aivan oikein vaikuttaa siihen ihmisen osaan muutoksesta. Ja se pitää tehdä. Saastumiseen me voimme vaikuttaa vieläkin enemmän. Luonto ei saastuta.

Ja voimme vaikuttaa myös räjähtävään väestönkasvuun, jonka itse asetan vielä ilmastonmuutosta suuremmaksikin ongelmaksi. Ilmastonmuutoksen, rajunkin, jälkeen elämä jatkuu, ihmiset liikkuvat muutamia kymmeniä kilometrejä kauemmas rannikolta.

Mutta kun meidät lasketaan kaksinumeroisella luvulla, on pysäyttämätön romahtaminen varma sekä luonnossa että kaikissa kulttuureissa. Korkeintaan superikkaat voivat rakentaa itselleen jonnekin läpäisemättömän kuplan.

Saastuminen, väestökasvu, ihmisen tuottama ilmastonmuutos ovat kaikki elintärkeitä ja kytköksissä toisiinsa, mutta niiden takana on väestökasvun hillittömyys. Likkumisen rajoja tarvitaankin juuri siksi, aivan kuten Vesa toteat, tarvitaan jyrkkiäkin sellaisia niin kauan kunnes väestökasvu-ongelma on ratkaistu.

Vihreät ja vastaavat moraaliltaan omalakiset eivät tätä yhteyttä halua nähdä. He haluavat halata kaikkea ja kaikkia ja sen lisäksi kuvitella ratkaisevansa suuret ongelmat lastaamalla lautaselleen enemmän kasviksia.
No, antaa heidän tehdä niin, sopii minulle, koska ihmisiä ei voi pakottaa.
Tietoisuuteen näissäkään asioissa ei voi edes ohajata. Pitää tajuta itse. Olla oman mailmankuvansa kriitikko.
(Sellaisen seurauksena vasemmistolaisuuden kahleet putosivat minulta noin kymmenen vuotta sitten, kun tajusin ettei heikompien puolella oleminen ole punaisten monopoli. Se tuntui ihanalta vapaudelta. Nyt siitä, että tajuan, ettei montaakaan ihmistä kiinnosta maailman vaarallisin ilmiö, joka on täydessä vauhdissa, varsinainen maailmanpalo, en saa henkilökohtaisesti samanlaista vapauttavaa tunnetta.)

Tässä mielessä tämän blogin päivityksen tiivistelmä paljon täällä ajatellusta ja puhutusta, on hyvä. Voisiko sitä julkaista jossakin?

Jos onnistuisi, niin pyydän sinua korostamaan väestöräjähdystä todellakin maailman vaarallisimpina käynnissä olevana ilmiönä, sillä sana ilmastonmuutos (niin merkittävä kuin se onkin), vie suuren keskiluokan suoraan mukavuusalueella. Vaikka asia on raskas, on vallalla sellainen käsitys, että syömällä heinäsirkkojä suklaapatukassa tai alentamalla huonelämpäötilaa kaksi astetta, asiat ovat matkalla parempaan suuntaan. Luulen että faktavälinpitämätön suhtautuminen väestöräjähdykseen saa tyhjän energiansa näin: koska virheellisesti uskotaan, että maapallon lämpeneminen parilla asteella on pahinta mitä Tellukselle voi tapahtua, eivät ilmastohätähuudot paljon vaarallisemmasta ilmiöstä tuota aivoissa enää mitään.

On tärkeää myös todeta missä päin planeettaa väestökasvu tapahtuu järkyttävissä mittasuhteissa jotta toimenpiteitä, mm. ehdotettuja, voidaan suunnata oikein. Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen kaikkien tiedostavien naisopiskelijoiden koko elämänkestävä synnytyslakko ei siirrä maapallon kymmenmiljardisoitumista kuin muutaman kymmenen minuuttia eteenpäin.

Tosiasiat on tuotava esiin miettimättä mitä ne edustavat: KOSKA tosiasiat eivät edusta mitään suuntausta, asennetta, väärää tai oikeaa, ne edustavat vain havaintoja
siitä mitä maailmassa laskennallisesti tapahtuu.

jope

Anonyymi kirjoitti...

...jatk.

Toivoisinkin, että koska on Greenpeace, koska on Amnesty jne. jne. että pian syntyisi myös ryhmä, kansainvälinen järjestö, joka ottaisi väestöasian ajaakseen. Maailman vaarallisin ilmiö saa toistaiseksi huomiota vain Linkolalta, Paloheimolta ja Halla-aholta faktojen pohjalta. Miten on mahdollista, että se riittää tiedostaville, esimerkiksi yliopisto-opiskelijoille? Miksi he eivät halua ottaa omaa ja oman vuosisatansa tärkeintä asiaa omakseen? Tämä outo kollektiivinen esto olisi purettava pian.

Tuhon kaava on hyvin yksinkertainen: kun hedelmällisyysluku on yli 2 ja kuolleisuus matalampaa kuin syntyvyys, on väestökasvu keskeytymättömällä kasvukäyrällä. 10 miljardia, 15, 20, 25....Aluksi kannattaisi vaikka opetella luettelemaan kymmenen maata, joissa tuo luku on yli 4, ja vastapainoksi etsimään maat joissa se on alle 2. Ne löytyvät läheltä.
Ja tässä ei siis ollut rahtuakaan syyllistämistä (tai oman varsinaisen motiivin kätkemistä):
"Tosiasiat on tuotava esiin miettimättä mitä ne edustavat: KOSKA tosiasiat eivät edusta mitään suuntausta, asennetta, väärää tai oikeaa, ne edustavat vain havaintoja
siitä mitä maailmassa laskennallisesti tapahtuu."

sama

Vesa Haapala kirjoitti...

jope, olet oikeassa noissa laskelmissasi, ne pitäisi tuoda esiin myös, koska kaava on sinänsä hyvin yksinkertainen!

ja väestöräjähdys, niin se on varmasti vähintään yhtä vaarallinen kuin ilmastonmuutos - itse puhuisin mieluummin planeettaa koskevasta tuhosta ja saastuttamisesta ja ekosysteemien horjuttamisesta.

se mikä minua tiedostavien ihmisten logiikassa pännii on se, että ongelmaa ei nähdä globaalisti vastuutettavana asiana, niin kuin ei melkein mitään asiaa, vaan meidän länsimaalaisten on aina se syyllisyys ja vastuu ja sitten vielä päälle kaikki virheet ja taakankanto - esimerkiksi tämän muovipaskan lisälevittäminen saataisiin kuriin, kun saataisiin viisi idän maata ruotuun. toki sitten on myös edessä jo olemassaolevien muovien poistaminen merestä...


aina kun olen keskustellut jonkun fiksun ihmisen kanssa tästä väestöräjähdyksestä, vastaus kuuluu: naisten kouluttaminen - hyvä juttu, mutta ei valitettavasti riittävä toimenpide, vaikka tuntuukin mukavalta ja humaanilta. mikäpä sen mukavampaa, kun nigerialainen nuori nainen oppii lukemaan ja laskemaan ja kenties sen pohjalta haaveilemaan paremmasta.

tekisi mieli lähettää tiivistelmä jokaiselle poliittiselle puolueelle ja ihmisoikeusjärjestölle. tulisi edes jotain pientä vipinää, vaikka luultavasti tämä on toiveajattelua.

tämähän on vielä positiivinen malli ja ehdotus kaiken lisäksi. sitten on se linkolan malli: ei välitetä niistä, pistetään telkkari kiinni, kuolkoot jos eivät osaa huolehtia asioistaan.

sitten on se todellinen nihiloinnin malli, jota Jari usein aavistelee: yhdysvaltojen sotavoimat tms. pommittavat tai muulla tavoin tuhoavat valtavat ihmismäärät, jotta päästään ongelmasta eroon.

Liisu kirjoitti...

Luin kuin juhlapuhetta tuota Vesan kirjoitusta. Siitä tuli hyvä mieli. Kunpa asiat olisivatkin hoidettavissa siinä esitetyllä tavalla. Mutta sitten romahti sisälläni, aivoista kuului hätähuutoja ja valittavaa uikutusta.

Kun ajattelee rakkaan maapallomme nykyistä tilaa, mieli mustenee. Miten samat ihmiset ja kansakunnat, jotka ovat niin saamattomia lopettamaan yhteistoimin vääryyttä ja sotia, joissa kansakunnan johtajat rääkkäävät ja tappavat oman maansa kansalaisia, valehtelevat ja keräävät itselleen lisää valtaa ja omaisuuksia, eivät pysty puuttumaan asioihin, ottamaan valtaa pois niiltä ihmispedoilta, katselevat vain sivusta ja päivittelevät. Pidetään kokouksia, joilla ei ole mitään merkitystä. Aina jonkun maan johtoelimet ovat eri mieltä. Mitään todellista muutosta ei tapahdu. Mitään yhteistä hyvää ja maailmaa parantavaa yhteishenkeä ja työtä ei tällaisessa tilanteessa voi syntyä. Miten päästä sellaiseen tilanteeseen, että se olisi mahdollista.

Koulutus. Hyvä asia. Eivät ihmiset ole tyhmiä. He eivät vain tiedä asioita. Niin haluan uskoa. Mutta se ei ole totta. Niin kauan kun on uskontoja, joissa annetaan ohjeita miten tulisi elää, joissa noudatetaan ohjetta: Lisääntykää ja täyttäkää maa, ja joissa kielletään ehkäisy ja oikeutetaan miesten valta naisia kohtaan, joitten tärkein tehtävä on miellyttää miestä ja synnyttää lapsia, niin kauan on turha puhua ihmiskunnan liikakasvusta.

Mitä meille opetetaan? Pitää kunnioittaa ihmisiä ja heidän tapojaan ja uskontoaan. Se on heille pyhä asia. Yhdellä miehellä voi olla monta vaimoa, jotka kaikki synnyttävät lapsia. Parhaimmillaan yhdellä miehellä voi olla 50 lasta. No nämä ovat vain niitä lillukanvarsia.

Suuret ja puhtaat linjat voi lukea tuolta Vesan laatimasta kirjoituksesta "Ihmiskunnan kaksi tärkeintä haastetta". Asiat ovat parannettavissa. Ne tuntuvat selkeiltä ja tavoittelemisen arvoisilta. Mutta miten päästä sellaiseen tilanteeseen, että kaikki kansat ja ihmiset ymmärtävät niiden tärkeyden? Miten paljon aikaa ja voimia siihen tarvittaisiin, että päästäisiin sanoista tekemisen ja onnistuttaisiin?Vesa Haapala kirjoitti...

Liisu,

paperilla kaikki näyttää niin hyvältä. Minä kirjoittelen tästä asiasta, kun hirveän moni ei viitsi kirjoitella vaan kirjoittelee kaikesta muusta.

Mitäänhän ei ikinä saada edes alettua, jos asioista ei puhuta. Esimerkiksi viime presidentinvaaleissa ainoa ihminen, joka vähänkään tarttui väestönräjähdykseen ja Afrikan tilanteeseen, oli Matti Vanhanen - jonkun sanan siihen suuntaan mainitsi Tuula Haatainen, mutta eipä kukaan muu niihin puheisiin tarttunut, eivät edes toimittajat.

HS on nyt viime aikoina muutamassa jutussa maininnut väestöräjähdyksen, mutta eivät tiedostavat poliitikot, toimittajat ja muut kiinnostu - samalla kyllä koulutetaan ja valistetaan ihmisiä kaikin tavoin ties missä asioissa. Ihmiskunnan idioottimaisuudesta kertoo jo se, että nyt tämä metoo-kampanja on kuin joku pelastuksen ihme. Pitäisi kuulua aivan normaaliin käytökseen ja moraaliin, ettei toisia ahdistella seksuaalisesti tai muuten, mutta kun ei kuulu edes länsimaissa. Sitten kuitenkaan sama porukka ei ole ollenkaan kiinnostunut siitä, että Suomesta lähetetään pikkutyttöjä Pohjois-Afrikkaan silvottavaksi - eihän herranjestas sellaiseen voi puuttua tai että on moniavioisia liittoja, joissa naiset ovat aivan heittopussin osassa. No, toisaalta suomalaiset omine sala- ja sivusuhteineen eivät ole yhtään sen kummoisempia, että se siitä moralisoinnin mahdollisuudesta.

Milloinkahan joku parempiosainen keksii #Don't fly -kampanjan? Vastaus: Ei milloinkaan, koska se merkitsisi jotain todellista tekoa omassa mukavuudessa. Valtaosalle maailman ihmisistä tällaista lentelykieltoa ei edes tarvita, kun heillä ei ole varaa lentää.

Ihmiskunta ei tee mitään ennen kuin on selkä seinää vasten. Idioottijohtajat ottavat aseet käyttöön siinä vaiheessa kun omat instressit ovat uhattuna. Tiedemiehet ovat antaneet sankoin joukoin varotuksia nyt moneen kertaan, että nämä asiat pitäisi muuttaa. Poliitikot elävät niin lyhyellä syklillä omine tavoitteineen, ettei todella vaikeiden asioiden hoitaminen kiinnosta.

Globalisaation idea on myyty niin hienosti länsimaissa, että siitä on miltei mahdoton luopua. Minua suoraan sanoen vituttaa kaikki nämä matkailu- ja selviytymisohjelmat ja muut sellaiset, joissa ihmisiä lennätetään ympäri maailmaa "selviytymään" tai "löytämään kotiin" tai "tutustumaan uusiin kulttuureihin". Aivan kuin ihmiset olisivat sisältä niin tyhjiä, että maailma pitäisi pumpata heihin tai he eivät ole eläneet lainkaan. Minusta erilaiset kulttuurit ovat valtavan tärkeitä ja on hyvä tuntea mahdollisimman monia kulttuureita, mutta nyt on niin, ettei sen vuoksi tarvitse lennellä ympäriinsä viikoksi kahdeksi johonkin hotelliin asumaan. Jos kulttuureihin tahdotaan tutustua, menisivät polkupyörällä ja jäisivat puoleksi vuodeksi tai vuodeksi asumaan.

Ja sitten pistettäisiin perkele nämä selviytyjät syksyiseen tai talviseen suomalaismetsään, niin ei tarvitsisi sitäkään turhuutta seurata viikkotolkulla. Luikkisivat sieltä koteihinsa melko nopeasti...

Toinen mätämunaus on ajatella, että ihmisiä pitää siirtää laumoittain paikasta toiseen, ja vieläpä pääosin toisten elätettäväksi. Mitään ei voi tehdä, jotta liikehdintää ei ylipäätään syntyisi. Sitten kun joku toteaa, miten järjetöntä kaikki on - hän on yleensä rasisti ja paskakasa (kuten Halla-aho joka on vielä hyvin maltillinen) tai suuri sankari (kuten Linkola oli taustansa vuoksi vaikka oli miljoona kertaa julmempi puheissaan).

Minulla ei ole mitään yhtäkään kulttuuria tai etnistä ryhmää vastaan, mutta ihmisten pitäisi pääosin pystyä elämään omilla alueillaan, kun puhumme nykyisistä väestömääristä. Ongelman ratkaisu ei ole se, että mahdollistetaan kansainvaellukset ja kutsutaan sitä luonnolliseksi vaan se että vähennetään radikaalisti populaatiota ja pidetään ihmiset paikoillaan ja vieläpä tyytyväisinä.

Jos meitä olisi yhteensä vaikkapa miljardi, ei tilanne olisi näin hälyyttävä. Paikat, joissa kulttuurien mosaiikkimainen yhdessäolo jotenkin toimii - kuten jossakin New Yorkissa - perustuvat siihen, että jokainen kantaa vastuun itsestään.

Anonyymi kirjoitti...

Anteeksi kun kirjoitan muutaman sanan isolla kirjaimella.

TAJUNTA TUOTTAA TILASTOT.

TARVITAAN GLOBAALI KULTTUURIVALLANKUMOUS.

Tarvitaan pohdintaa siitä mitä on arvokas elämä. - Enää ei voisi missään olla sellaista lähtökohtaa, että arvokas elämä edellyttää perheliittymää, jossa on kymmenen lasta.

IHMISTEN TAJUNTA EI MUUTU TILASTOISTA.

IHMISET EIVÄT KÄSITÄ TILASTOJA.

MIten voitaisiin havahduttavasti vaikuttaa ihmisten tajuntoihin?

On kysymys IHMISMIELEN PSYKOSOSIOLOGISISTA RAKENTEISTA.

Jos esimerkiksi naista ahdistaa, kun hän ei vielä ole synnyttänyt niin hän takuuvarmalla synnyttää ja synnyttää monta kertaa vaikka tilastoluvut menisivät missä. Naista ohjaa primaaristi hänen ahdistuksensa ja sen poistaminen. Miten tähän synnyttämättömyysangstiin voitaisiin puuttua?

Ihmiset eivät elä tilastoja vaan tunteitaan.

TARVITTAISIIN GLOBAALI TUNNEVALLANKUMOUS.
TARVITTAISIIN GLOBAALI TARVEVALLANKUMOUS.

Jos synnyttäminen ja lisääntyminen ihmisten mikrotasolla määrittyvät oleelliseksi tarpeeksi niin tilastoluvut eivät muutu.

RUNOUDELLA saattaisi ASKEETTISENA JYLHYYTENÄ olla edes pienen pieni mahdollisuus mennä ihmisten sieluihin sillä IHMISTSUNAMI ON IHMISSIELUJEN SEURAUSTA.

IHMISTSUNAMI ON SIELUTYÖTÄ. IHMISTSUNAMI SYNTYY IHMISTEN EKSISTENTIAALISESTA TAVASTA OLLA.

IHMISTUNAMI ON SEURAUSTA SIITÄ ETTÄ VAUVAT ANTAVAT NIIN MONILLE ELÄMÄN KESKEISEN TARKOITUKSEN JA SISÄLLÖN.

Nuo suuret kirjaimet merkitsivät huutoa.

Jari Ranta.

Vesa Haapala kirjoitti...

Jari,

toisin sanoen kaikki - varsinkin lastenteko - palautuu ihmiselämän tyhjyyteen? Näin kyllä länsimaissa.

Mutta kehittyvissä maissa asia liittyy oletukseen siitä, että mitä enemmän lapsia, sitä parempi tulevaisuus - kyse on oletetusta sosiaaliturvasta ja tietämättömyydestä siitä, mitä tuhoa aiheutetaan.

Kaksi perusongelmaa:

1. LÄNSIMAISEN / VAURAAN IHMISEN SISÄINEN TYHJYYS: SIITÄ SEURAA KULUTUS JA ELÄMÄN LOPUTON TÄYTTÄMINEN MATERIALLA JA HALUILLA - KUN ON TYHJÄ SISÄLTÄ, NIIN TÄYTYY EDES TUNTEA HALUAVANSA JA SIIHEN TARVITAAN OBJEKTEJA JA KOKEMUKSIA JA NOIDANKEHÄ ON VALMIS...

2. KEHITTYMÄTTÖMIEN / KEHITTYVIEN MAIDEN ONGELMA: SOSIAALITURVAN HAKU LAPSIEN TEKEMISELLÄ, MIESTEN OIKEUKSIA PAINOTTAVAT PERINTEET JA TIEDON PUUTTESTA JOHTUVA TYPERYYS / TUHOKÄYTÖS / SUORANAINEN IDIOTISMI MITÄ TULEE VASTUULLISEEN ELÄMÄÄN...

IHMISIÄ ON LIIKAA, IHMISET OVAT AIVAN GLOBAALISTI IDIOOTTEJA... NÄITÄ ONGELMIA EI OLLUT, KUN POPULAATIO OLI PIENEMPI EIKÄ TIEDETTY MITÄ TOISISSA OSISSA PLANEETTAA TAPAHTUU...

Suuret kirjaimet tarkoittavat pääkohtia ongelmissamme...

Anonyymi kirjoitti...

Jarillekin kiitos. Pääsiäisen sanoma maan päälle, tähän aikaan on tossa yläpuolelle.

Itse olen alkanut ihmetellä enemmän ja enemmän miksi niin todella harvat ovat kiinnostuneita maapallon pintaa, ilmaa ja kaikkea elämää eniten (huonoon suuntaan) muokkaavasta ilmiöstä, eli
täysin pysäyttämättömissä olevasta väestönkasvusta.

Tämähän on ihan Maa on pannukakku-tilanne ja Aurinko kiertää Maata, näyttää kaukoputki mitä tahansa.
Miksi asia ei kiinnosta?
Miksi todellisuus ei kiinnosta?

Miksi ilmastonmuutoksen fakat hyväksytään, mutta tämän toisen asian paljon pelottavammat faktat ohitetaan olan kohatuksella tai jollakin oudolla "positiivisudella" että juuri tämä ilmiö hoituu jotenkin kuin itsestään.
Samanlaista suhtautumista ilmastomuutokseen pidetään sen sijaan idiootin merkkinä.
Tässä taas kaksoiskoodi, joka oikeasti sumutusten sumutus.

Sellaisten ihmisten, varsinkin päättäjien, esillä olevien ihmisten muukin arvostus menee kaikissa muissakin asioissa tuollaisen piittaamattomuuden vuoksi.

Samoin tämän hurjistuneen käyrän, joka on ohittanut kriisipisteen jo ajat sitten, ohittaminen hokemilla naisten koulutus, naisten koulutus.
Naisten koulutus on tärkeä asia niin kuin koulutus aina, mutta kuka todella uskoo, että se painaa hedelmällisyysluvun alle kahden - koko maailmassa?

Ovatko ajattelevat suomalaiset ihmmiset olleet koskaan näin pihalla todellisuudesta kuin nyt!?

jope

Anonyymi kirjoitti...

Vesa. - Jep. Noinhan se on kuten kirjoitat.

Niin, tilastot ovat merkittäviä indikaattoreita.

Mutta itseäni en koe tilastomieheksi sinänsä.

Kiinnostaa siis se menetelmä tai menetelmät, joilla tilastolukuja voitaisiin muuttaa kestävän kehityksen ja elonkehän säilyvyyden ja monimuotoisuuden suuntaan.

En ole ongelman kuvaus -mies vaan olen ongelman ratkaisu -mies.

Ja kun tässä potee tyhjyyttä ja keinottomuutta niin se juuri tukaloittaa elämää.

Poliitikot eivät tahdo edistää asioita, koska he tietävät kuinka tunneherkkä asia äänestyskäyttäytyminen on. - Tai he eivät ainakaan ole karun loogisia vaan he puhuvat sillisalaattia.

Jari Ranta.

Vesa Haapala kirjoitti...

jope, oikea vastaus on: eivät ole, ihmiset ovat pihalla kuin lumiukot, ja siksi en jaksa innostua kaikesta tiedostamisesta ja kampanjoinnista, kun se on aivan mitätöntä siihen verrattuna, että suurin osa elämänmahdollisuuksista on paskana muutamassa vuosikymmenessä. ja vieläpä nämä "luontopuolueet" ja ihmisen asialla olevat "vasemmistopuolueet"...

niiden kritiikki kohdistuu sellaisiin asioihin kuin "kansallisvaltio", joka ehkä olisi jonkinlainen instrumentti asioiden hoitamiseen, ja toivo on sellaisissa asioissa kuin "globalisaatio" ja "tasa-arvo", jota me valkoiset "kansallisvaltioissa" asuvat idiootit toisaalta rikomme kaikin tavoin ja "tasa-arvo" ja "globalisaatio" jotka meidän valkoisten idioottien toisaalta sitten pitäisi kuitenkin kaikille kustantaa. hah hah haa... suurin osa näistä ideologeista on itse perinyt suvuistaan mammonaa hupielämäänsä ja valtion tuella hoidetaan sitten pienet aukkopaikat, ja siltä pohjalta parannetaan maailmaa... jos joku "oikeistolainen" yrittää työn luomisella ja siihen kannustamisella herätellä yhteiskuntaa, niin on paha, niin paha ja ihmisten rankaisemista ---- oikeasti kenelläkään tuskin on mielipide-eroa siinä, etteikö kaikkein heikoimpien asemaa pitäisi parantaa...

no, ei "oikealla" näytä sen paremmalta: mulle ja meille rohmuamisesta on kyse, ei maailman ongelmien ratkaisemisesta kuin kosmeettisesti.

lisääntyminen on lajityypillistä ja aivan luonnollista, mutta pitäisi hälytyskellojen soida siinä vaiheessa kun maailma on niin pahassa jamassa, että lajityypillinen ominaisuus kääntyy uhkaksi.

Vesa Haapala kirjoitti...

Jari,

aletaan keksiä niitä ratkaisuja ja lähetetään valmiita ideapaketteja sinne missä asioihin voidaan todella tarttua!

tietoa poliitikoilla on - aivan tutkimustietoa ja tiedemiesten antamia varotuksia ja muuta, mutta ei kiinnosta ja ihmisiä kiinnostaa näennäistiedostaminen ja hupielämä. siinä tämä oli, olo on kuin jumbojetissä, jonka ohjausyksiköt ovat paskana ja maa lähestyy ja kapteeni huutaa, kuulkaa hyvät matkustajat, tämä oli tässä.

Toivoa tietenkin on, mutta aika pitkälti toivo on siinä, että jotain tehdään. Niin perverssiltä kuin se kuulostaakin viimekätinen toivo on siinä, että tapahtuu jotain kamalaa, joka yksinkertaisesti harventaa ihmiskuntaa. Siitä harvennuksesta ei kyllä sitten välttämättä synny elämäntapamuutosta.

Anonyymi kirjoitti...

Vesa, siinäpä se.

Isoa ja pientä pitää yrittää miettiä. - Vaikeaa on.

Innovaatio-Nobel tulisi perustaa aivan selkeästi vaikka tuon yllä olevan pääkirjoituksesi puitteisiin.

Jussi-gaalan yhteydessä voitaisiin palkita Aku Louhimies-leffapaketilla Vuoden Mukavin Terroristi, joka ei ole tappanut ketään eikä sysännyt missään ihmisiä asuinsijoiltaan liikkeelle minnekään.

Raskaimmilla muovijätealueilla palkittaisiin Vuoden Kylä siitä, että se on aiheuttanut vähiten jätettä paperipusseilla kymmeneksi vuodeksi.

Oma kotiseutuaan tehokkaimmin kehittämään jäänyt afrikkalainen palkittaisiin Suomi-kuvakirjalla.

Jari Ranta.

Liisu kirjoitti...

Käväisin äsken tällä aamuisella lentomatkallani Juha Siron blogissa . Hän esitteli siellä Markku Toivosen viimeiksi julkaisemaa runokokoelmaa LAULUJA TYHJYYDESTÄ.
Esimerkkinä runoista oli Memento mortuorum. Siinä esiintyi kuin yhteen sitojana kaksi kertaa lause:
"Niin kauan kuin huutomerkit / eivät muutu kysymysmerkeiksi / meillä ei ole toivoa."

Mielestäni tuo kohta runossa liittyy yhtenä tekijänä sopivasti tähän keskusteluun.

Vesa Haapala kirjoitti...

Liisu, minäkin kävin lukemassa Juha Siron blogista saman jutun.

Olen periaatteessa samaa mieltä, mutta sitten iso mutta, siis tähän asiaan sovellettuna.

Olen alkanut tuumia, että enää ei ole aikaa pähkäillä ja kysellä ilmiselvien asioiden luonnetta vaan niistä pitäisi pitää melua isoon ääneen, jotta saataisiin aikaan toimintaa.

Kyselytuntien ja tuumaustaukojen aika on ohi ja ylipäätään sellainen humanistisen ympäripyöreä asioiden pallottelu, joka ei lopulta johda mihinkään muuhun kuin asioiden valumiseen käsistä.

Yksilöt voivat hyvin jäädä kesken ja kohdata sitten tyhjän, niin kuin Markku Toivosen runossa, mutta yhteiskuntien tasolla täytyy saada aikaan muutos, mikäli tahdomme että jatkossakin on mahdollisuus runoilla ja haahuilla elämän merkitystä ympäripyöreästi kysellen.

Niin, se elämä jää kyllä ihan ilman ponnistelujakin kaikilta kesken ja viimeisenä huulilla on monen monta kysymystä. Sen eteen ei tarvitse tehdä mitään.

Ja sitten toisaalta: huutomerkillä ei ole ehkä sitä voimaa joka kysymysmerkillä on toisen puoleen kääntymisessä. Kauniisti kysyminen on monesti tehokkaampaa kuin huutaminen. Riippuu tietenkin täysin tilanteesta.

Eli joo, liittyi hyvin tähän Liisu, monellakin tapaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ihan juridisesti voi miettiä näyttöä. Ja on olemassa selkeä näyttö siitä, että ihmiskunta on kulkemassa kohti kaaosta.

Intellektuaalinen kyselevä epävarmuus siellä missä ei ole epävarmuutta ei edusta mitään.

Arvelen kyllä, että siellä Ylen väestöräjähdysillassakin kysymysmerkki vallitsee vaikka todellisuutta elävän ihmisen on pakko ponnistautua huutomerkiksi siitä huolimatta, että se on pelottavaakin ja merkitsee ihmistikkatauluksi asettautumista.

Usko ja luulo ovat eri asioita kuin näyttö. - Kun on näyttö väärästä kehityssuunnasta niin se täytyy ottaa puheeksi.

Ajattelen, että joskus rakkaus ilmenee isonakin äänenä. - Huoli, kipu.

Jari Ranta.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta kysymysmerkkien tulisi muuttua viimeistään nyt huutomerkeiksi, harmaan alueen punaiseksi ja siniseksi, kysymysten parhaimmiksi mahdollisiksi vastauksiksi ja jahkaavan keskustelun välittömiksi vaikutuksiksi. jope

Anonyymi kirjoitti...

Tulin kotiini kaupan kautta ja koin sen väestönpaljouden huumaavana. Sitä se on - ihmistsunamia tässä muodossa. Kuka tuosta ruuhkasta nauttii niin huvinsa kullakin, mutta ymmärrän, että kauppias kiittää.

Olen jo monesti aiemmin kirjoittanut siitäkin automainosvalheesta, että uutta autoa mainostetaan ympäristössä, jossa pelti ei kolise. Somasti auto kulkee vuoristossa tai kas kummaa muista autoista tyhjässä kaupungissa. Mikään ei saa viitata kolarin mahdollisuuteen.

Mutta asiaan ja se asia tuli yllä mainittua siis ongelman ratkaisu.

Miten ongelmia ratkaistaan ja miten ongelmia ratkaistaan siinä ongelmakentässä mihin viittaamme.

Yksi asia on tietysti ja jatkuvasti yhteistyö.

Jokainen tietää, että työpaikkahaastattelussa kysytään: "Oletko yhteistyökykyinen?"

Niin. Ihmiskunta ei ole yhteistyökykyinen. Siis planetaarisissa mitoissa silloin kun ihmiskuntaa tarkastellaan retkikuntana eräällä rajallisella pallolla.

Kenen etu on se, että ihmiskunta ajautuu kaaokseen?

Jos toteutamme ikään kuin vääjäämätöntä lakia, jonka seurauksia kukaan ei tahdo niin silloin pitäisi olla yhteistyökykyinen.

Ongelman ratkaisussa tietysti suuri kysymysmerkki on se, että onko ongelman ratkaiseminen ilman väkivaltaa mahdollinen?

Sehän ongelman määrittelyn ytimessä on.

Siis siitä etteikö ihmistsunamille seurausvaikutuksineen löydy ratkaisua ei ole epäselvyyttä. - Luonnonlait työntävät kyljestään ulos mätäpaiseen nimeltä ihminen ja jo sitä ennen suurvallat ovat toimineet.

Salaista joukkotuhovälinettä kehitetään salaisissa laboratorioissa.

Tietysti meidän ongelmaksemme jää lähinnä kysymys Suomen itsenäisyydestä.

Jossain Vaiheessa Yhdysvallat ja Venäjä voivat tehdä kaupat Suomesta, jolloin Suomi jää Venäjän etupiiriin. - Tätä Venäjän etupiiriin jäämistä edistää tietenkin se, jos annamme tulijavyöryn romahduttaa yhteiskuntamme rakenteet ja varsinkin jos ja kun tulijavyöryyn liittyy Venäjän uhaksi kokemia terroristiaineksia.

Jari Ranta.

Vesa Haapala kirjoitti...

Niin, Jari,

onhan se ikävä todeta, että ihmiskunta ei ole yhteistyökykyinen eikä kaukaa viisas. Ei ole kenenkään etu, että maailmassa tapahtuu sitä mitä tapahtuu, mutta minkäs teet, ei siitä kukaan tunnu lännessä sanottavammin kärsivän, ainakaan vielä. Täällähän on suhteellisen puhdasta ja mukavaa ja niin tulee olemaankin, mitä nyt säät ja myrskyt ja pienoiset terroriteot koettelevat elämäntapasairauksien ja keskinäisten nahinoiden lomassa.

Se on selvää, että väestöasia ratkaistaan. Mutta ei ehkä ymmärretä, että myös luontoa on tuhoutunut siihen mennessä rutosti.

Siinä vaiheessa kun suurvallat tai mitkä vallat hyvänsä kaivavat aseensa salaisesta labrasta ja hoitavat ongelman, on ihan turha nillittää ja alkaa puhua Holokausti 2.0:sta - fiksumpaa olisi painaa päänsä häpeästä ja pyytää ihmiskunnalta anteeksi sitä, ettemme edes yrittäneet tehdä mitään silloin, kun siihen oli oikea aika ja hetki.

En tietenkään odota ja tervehdi ilolla tulevaisuutta, jos siellä päädytään jälleen kerran lopullisiin ratkaisuihin, mutta osasyy on kyllä kaikkien meidän ihmisten, jotka 1970-luvulta lähtien olemme kokeneet, että meillä on parempaakin puuhaa kuin puuttua toisten yksityisasioihin ja oikeuksiin tehdä tähän maailmaan niin paljon jälkikasvua kuin ikinä lystäävät.

Anonyymi kirjoitti...

JARI, VESA.

Te olette molemmat varmaan tervejärkisimmät ihmiset jotka tiedän, mutta mistä ihmeestä te ammennatte käsityksen, että tulee suurvalta X tai Y joka tai jotka hoitavat maailman väestöongelman väkivaltaisesti.
Se on täysin epärealistinen vaihtoehto.
Niin ei tule tapahtumaan.
Väestönkasvua ei kyetä pysäyttämmään, se on se kaikkein todennäköisin vaihtoehto. Vesi kattilassa jossa kaikki istumme lämpenee siihen asti kunnes kaikki kiehumme ja siinäkin vaiheessa suurin osa pitää sitä tottumuksesta ihan luonnollisena ja asiana joka hoituu. "Jotenkin."
Te näette ettei se hoidu "jotenkin" eikä opettamalla kehitysmaiden naisia lukemaan - koraania tai tuoteilmoituksia.

En tiedä onko mitään muuta todellista vaihtoehtoa kuin eristäytyminen?
Eli Linkolan vaihtoehto.
Niissä osissa maailmaa, jossa väestö on suuri muttei kasva kumulatiivisesti vaan pysyy suurin piirtein ennallaan, ja joka ilman suurta ja jatkuvaa maahanmuuttoa jopa alenisi (näin on, olisi käytännössä kaikissa Euroopan maissa), on pyrittävä siihen, että edes näiden maapallon osian toimintakyky, luonto ja kulttuuri säilyvät.

Tässä mielessä mikään ei ole elämää rakastavampaa kuin "muuri". miten se sitten tehtäisiinkin. Se on ainakin paljon parempi vaihtoehto, ja humaanimpi elämän kannalta kuin vaihtoehto mikä nyt on mielessä, eli vaihtoehto "jotenkin."

jope

Anonyymi kirjoitti...

jope, muuriahan rakennetaan. Katson mielenkiinnolla telkkarista näitä rajavalvontaohjelmia, koska rajavalvonta kyllä tulee tiukentumaan edelleen. Maahanpääsy ehdollistuu eri tavoin.

Sitten ihminen on kyllä tsunamimaisesti kehittänyt konsteja toisen ihmisen poistamiseen päiviltä ajan saatossa.

Ongelma on vain siinä, että täytyy käyttää keinoja, jotka eivät käänny käyttäjäänsä vastaan ja juuri sitä arvelen pohdittavan salaisissa laboratorioissa parhaillaan.

Jos käytetään esimerkiksi jonkun aineen laskeumaa niin on huolehdittava siitä, että tuo laskeuma ei kulkeudu sinne minne sen ei tahdota kulkeutuvan. Laskeumaa täytyy siis pystyä ohjaamaan.

Käytettävän keinon täytyy olla nopea ja vaikuttava ja siis säädeltävissä.

Joku sähköinen pulssi saattaisi tulla kyseeseen tai sitten tauti, mutta tauti ei voi levitä sinne minne levittäjä ei tahdo sen leviävän.

Lisäksi käytettävien keinojen täytyy olla siistejä.

Joku ihmiset kappaleiksi repivä ja samalla rakennukset hajottava pommitus on vanhanaikainen juttu.

En usko olevani tässä vainoharhainen, jos ajattelen tällaista salaista kehitystoimintaa tehtävän parhaillaan.

Eliitillä on rahaa eikä eliitillä ole konsteja päästä maaplaneetalta pois, joten ratkaisujen täytyy tapahtua planeetallamme ja se on ihmistsunamin nujertaminen teknologisin innovaatioin.

Jos eliitti keksii keinon, jota käytettäessä poistettavat ihmiset eivät kärsi niin se jo alentaa tämän keinon käyttökynnyksen tyyliin eihän niiden tarvinnut edes kärsiä.

Jari Ranta.

Vesa Haapala kirjoitti...

jope, Jari,

minä en mielelläni spekuloi tuhokuvilla - mieluummin olisin mukana havahduttamassa ihmisiä rauhanomaisiin keinoihin pahimpien skenaarioiden ehkäisemiseksi.

Joitakin ajatuksia liikkuu esimerkiksi tämän Bilderberg-väen tiimoilta: ei välttämättä käytettäisi perinteisiä joukkotuhoaseita vaan steriloitaisiin ihmisiä lääketieteellisin keinoin, esimerkiksi rokotusten yhteydessä jne. - tätähän on jo nyt kokeiltu tiettyjen avustuskampanjoiden yhteydessä.

Miksei jokin tuollainen sähköimpulssijuttukin voisi toimia. Oikeastaan mitkään väkivalta- ja uhkakuvat eivät ole hirveän kaukaa haettuja, kun tietää ihmiskunnan toimet: kokonaisia kansoja on tuhottu käytettävissä olevin keinoin paljon vähäisemmissäkin tilanteissa. Tulevaisuudessa meitä uhkaa totaalinen kaaos.

Kokonaisia kansoja voidaan myös ohjata poliittisesti toisiaan vastaan ja pistää tuhoamaan toisensa.

Voi olla myös niin, että valtavat pakolaisvirrat vain estetään muurein / muunlaisin rajojen kiinni laittamisin. Käydään kauppaa ihmishengistä, mutta pääosin ihmiset jätetään oman onnensa nojaan. En oikeastaan tahtoisi spekuloida tällä.

Kolikon toinen puoli on kuitenkin se, että jos Eurooppa päästää Afrikan tulvimaan alueilleen, niin se on sitten siinä, vähän niin kuin muinainen Rooma. Sitäkään ei oikeastaan tiedä, tahtooko esimerkiksi Kiina heikentää Eurooppaa sillä, että näin pääsisi sen myötävaikutuksella tapahtumaan. Yhdysvaltojen suhtautuminen asiaan riippuu monesta seikasta, mutta ennen kaikkea siitä, mikä on sen oma intressi. Venäjä on aina arvaamaton - voihan olla, että se romahtaa ja pakolaistulva tulee lähempää kuin etelästä - silloin muurien pystytys / rajojen kiinni pistäminen on vaikeampaa.

Tämä kaikki on tavallaan turhaa spekulaatiota. Pitäisi keskittyä ratkaisuihin, jotka estävät kaoottiset kansainvaellukset. Nyt ei vain näytä siltä, että asia kiinnostaisi ketään, vaikka YK:n luotettavat arvioinnit kertovat, että ihmismäärät lisääntyvät dramaattisesti samalla kun ympäristöt köyhtyvät yhä enemmän.

Anonyymi kirjoitti...

Tällä hetkellä Jari eliitti tekee kaikkensa edesauttaakseen globaalia liikkumista, väestönsiirtymiä, kansojen oman identiteetin horjuttamista ja sen filosofista hajottamista.
Tämän hetken syy tähän on, että kehitysmaiden työvoimakustannukset, ainakin mahdollisimman pitkälle sen kaltainen systeemi halutaan tuoda myös läntiseen maailmaan.
Siihen tarvitaan työvoimaa joka on valmis tekemään työtä alipalkattuna ja myymään työvoimansa hinnalla millä hyvänsä.
Juuri siksi "rajat" ovat "auki".

Kulttuurieliitille ja muille peesaajille tämä markkinoiden tahto on saatu myytyä humanismina ja suvaitsevaisuutena, ja mikä paradoksaalisinta, myös vasemmistolle, jonka perinne työväestön puolustajana on täysin kadotettu.
Globalismille ei näytä olevan minkäänlaista oppositiota.
Meillä on kyllä ps, sekalainen ja hatara joukko, jonka pieni ja matala kannatus, on se kuuluisa "äärioikeiston nousu" jota Akunkin olisi pitänuyt käsitellä (!!) historiallisessa filmissään.

Tämä:...Väestönkasvua ei kyetä pysäyttämmään, se on se kaikkein todennäköisin vaihtoehto.", minkä yllä kirjoitin (ja vielä kahdella "ämmällä") ei tarjoa muuta mahdollisuutta torjua koko planeetan kokoista vahinkoa kuin eräänlaisen palomuurin, niin ikävältä kun sen toteaminen tuntuukin. Linkolan näyn mukaan juuri.

Halla-aho ja Paloheimo ovat olleet toistaiseksi vielä toiveikkaammalla linjalla, pehmeämmällä, järkeviin rohkeisiin päätöksiin perustuvulla, ja niin haluan olla kaikesta huolimatta itsekin.

jope

(Jos joku joka ei tätä samaa tiedosta, vielä, tai omasta valinnastaan, niin voin kuvitella millaisilta sekopäiltä me vaikutamme. Luulevat varmaan että koko elämän väri on musta. Ei ole. Minähän kuitenkin kykenen koko ajan kaikessa toimimaan niin kuin en tätä tietäisikään. Onko se kaksinaamaisuutta vai mitä se on, en tiedä. Olen aika iloinen luonne tästäkin aiheesta huolimatta, koska mun koko elämä on 24 h sitä, etten voi hyytyä tai ryhtyä muehtimaan käytännön toimissani.
Kasvoista kasvoihin sitten ihan näillä samoilla ajatuksilla ja sanoilla keskustelen asioista kyllä kaikkien kanssa joita vähänkin kiinnostaa, mm. pari työkaveria, mutta nettiin en toistaiseksi omaa nimeäni laita, koska voin joutua nettikiusaamisen kohteeksi vinksahtaneiden aikuisten taholta, vaikka kirjoittaisin tänne vaikkapa vain päivän säästä.)

Vesa Haapala kirjoitti...

jope, tämä oli erittäin tärkeä puheenvuoro!

tuo työvoiman globaali liikkuvuus on koko tämän sekopäisen globaalisuussuunnitelman takana ja se on todellakin julma suunnitelma, koska sehän ei tunne minkäänlaista ihmisarvoa eikä luontoarvoja - ja juuri niitä pitäisi kyetä hahmottamaan tässä maailmantilanteessa kriittisesti.

on selvää, että rajoittamattomuudesta hyödytään, koska muutenhan se ei olisi vallitseva ideologia. tuleva hallituskin perustelee massiivista maahanmuuttoa juuri työvoiman tarpeella - vaikka olisikin niin, että tänne virtaisi suhteellisen suuret määrät ihmisiä, joilla ei lähtökohtaisestikaan olisi sellaista koulutusta, jota työtehtävät edellyttävät. raskas prosessi, erittäin raskas - ja miten saada ihmiset sitoututettua järkevästi täkälaiseen työkulttuuriin, joka kuitenkin toimii hyvin.

Luulen, että talouseliitillä on omat motivaationsa, ja sitten kulttuurieliitille jätetään sellainen humanitaarinen sektori ja kulttuurinen sektori hoidettavaksi - siis ideologisointi tällä saralla.

talouseliitti ei välitä paskaakaan luonnosta tai jostakin kansakuntien hyvinvoinnista. se katsoo maailmaa taloudellisen kasvun ja voittojen kautta ja muu on sille alisteista - toki jatkuvuus kasvun merkityksessä on tärkeää heille.

vasemmisto ja vihreät dekonstruoivat käsitteellisesti ja akateemisesti ihan minkä tahansa jutun, mikä heille sattuu sopimaan. sehän on todella vaivatonta juuri käsitteellisesti ja paperilla, kun kaikki koostuu kaikesta. he eivät vain ymmärrä, että tämän kaiken kaikenlaisuuden toimimiseen yksikköinä ja hallittavina ja toimivina kokonaisuuksina tarvitaan instrumentteja, esimerkiksi suhteellisen yhtenäisiä ja strukturoituneita kulttuurisia ja uskonnollisia yksiköitä, kuten hyvin johdettuja valtioita.

talouseliitti sallii sinisilmäisen puuhastelun niin kauan kuin se tukee taloudellisia päämääriä - kulttuurin saralla saa tehdä mitä hyvänsä, ja on jopa talouseliitin etu, mikäli tiettyä muokkaustyötä tehdään, kunhan se edesauttaa taloudellisia tavoitteita, etenkin työvoiman saatavuuden suhteen. mutta mitään vihreää ja elämän monimuotoisuutta kunnioittavaa siinä tausta-ajattelussa (talouseliitin osalta) ei ole.

no niin. minä ajattelen yhteiskuntia ehkä vähän huonon analogian avulla teoksina, jotka on muovattu, rakennettu erilaisista elementeistä, mutta kuitenkin niillä on muovautumisprosessinsa ja historiallinen identiteettinsä eikä niitä voida palauttaa osasiinsa - juuri muotoon pakottaminen ja kokoaminen on tehnyt niistä teoksia, joista voidaan tunnistaa niiden identiteetti - tämän käsittäminen onnistuu varmasti jokaiselta, jos sanon esimerkiksi "ruotsalainen yhteiskunta", "venäläinen yhteiskunta", "suomalainen yhteiskunta", "nigerialainen yhteiskunta".

Jos ei puhutakaan aivan teoksista vaan toisiinsa niveltyvien teosten ja käytäntöjen kokonaisuuksista, niin kansallisuudet ovat ehkä vielä ymmärrettävämpiä. Tai jos verrataan eri valtiota erilaisiin urheilujoukkueisiin ja koneisiin, niin varmasti hahmotetaan, että on eri saroilla toimivampia koneita ja on parempia joukkueita jne. olipa joukkue ja kone millainen hyvänsä, on tärkeää, että se toimii. sitä voidaan kehittää, siihen voidaan vaihtaa osia jne. mutta kyse on pitkäjänteisestä kehitystyöstä, jossa riskit minimoidaan. kenellekään ei ole hyötyä koneesta joka käy puolilla pytyillä ja joutuu kuitenkin nakuttamaan ja keräämään saman vauhdin kuin täysin eheä kone ollakseen mukana kisassa. minä en vain näe, että yhteiskunnat voivat muuttaa itseään kovin radikaalisti lyhyessä ajassa esimerkiksi väestön suhteen, siinä ei ole mitään järkeä. ja varsinkin jos väestö tulee aivan erilaisesta kulttuurisesta, uskonnollisesta ja tapakultuurisesta perinteestä, niin siitä seuraa enemmän vaikeuksia kuin assimilaatiota. ja tässä en ole puhunut vielä ollenkaan siitä, mitä esimerkiksi Suomen väkimäärän radikaali lisääminen merkitsee luonnon kannalta.

Vesa Haapala kirjoitti...

Vielä tämä: talouseliitti tuskin on kiinnostunut pumppaamaan Afrikkaan kehitysapua siten että sinne syntyisi toimivia ja taloudellisesti itsenäisiä yhteiskuntia - suurempi etu se, että manner on sopivassa sekaannuksen tilassa ja sieltä virtaa halpaa työvoimaa nopeasti. Toki varmasti jonkinlainen hidaste on se, että suuri osa afrikkalaisesta työvoimasta on kouluttamatonta, mutta oikeastaan suurta hidastetta ei ole, koska todennäköisesti juuri se koulutetuin osa ihmisistä lähtee muualle, Eurooppaan, joka tarjoaa heille jonkinlaisen unelman elämästä. Tämäkin on täysin pirullista myrkkyä paikallisuuden mahdollisuuksille ja luonnon kestävyydelle. Toivotaan, että vastavoimaksi tälle globaalille liikkuvuudelle Afrikassa ehtisi syntyä jonkinlainen panafrikkalainen kokemus oman maanosan merkityksestä ja sen rakentamisen tärkeydestä.

Vesa Haapala kirjoitti...

Tavallaan siis sallittu kolonialismin ja raaka-ainevaraston tila sopii paremmin kuin maailman olojen parantaminen. Kaikki käytännöt viittaavat siihen. Asioita ei tahdota todellisuudessa hoitaa, ja nyt sitten puhutaan, että otetaan vastuuta ottamalla ihmiset tänne luoksemme - töihinpä juu, näinhän se menee. Saadaan vielä sitten kaupan päälle rikas monikulttuurisuus.